Punjab: Massive tornado near Fazilka

March 24, 2023 - PatialaPolitics

Punjab: Massive tornado near Fazilka

ਅੱਜ ਬੁਹਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੰਵਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਵੰਵਡਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁੱਝ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਡਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ।