All set for Urban Estate Phase 4 Patiala

June 20, 2018 - PatialaPolitics

? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਫੇਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼

-75 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ‘ਚ 104 ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ