Patiala Politics

Patiala News Politics

Covid:Isolation period reduced to 7 days

Covid:Isolation period reduced to 7 days

ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਪੀਡੋਮੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜਟਿਵ ਆਇਆ ਮਰੀਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੋਰਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਖਿੜਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੋਰਾਣ ਪੋਜਟਿਵ ਮਰੀਜ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਤੇਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਮਰੀਜ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ।ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਪੋਜਲ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੂੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਆਮ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਖਤਰੇ ਦੇ ਚਿੰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ, ਚਮੜੀ, ਬੁੱਲ ਜਾਂ ਨੰਹੁਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਣਾ ਆਦਿ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇਂ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Facebook Comments