Jalandhar: Traffic diverted for Shri Guru Ravidas Maharaj Ji’s Shobha Yatra

February 4, 2023 - PatialaPolitics

Jalandhar: Traffic diverted for Shri Guru Ravidas Maharaj Ji’s Shobha Yatra