Patiala Politics

Latest Patiala News

Bibi Jagir Kaur apologises for her remarks on Deep Sidhu

March 15, 2022 - PatialaPolitics

Bibi Jagir Kaur apologises for her remarks on Deep Sidhu

ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ

 

Video 🔴👇